Par LAIK biedru var kļūt ikviena juridiska persona, kas atbalsta LAIK mērķi sekmēt Latvijas kosmosa industrijas attīstību.

Ieguvumi:

· Informācijas ieguve par jaunumiem, aktualitātēm un svarīgāko kosmosa industriju attīstības jomā Latvijā un Eiropā;

· Konsultācijas un atbalsts par iespējām Kosmosa industriju jomā sadarbībā ar Eiropas Kosmosa aģentūru;

· Iespēja sazināties un tikties ar lēmumu pieņēmējiem un rīcībpolitikas veidotājiem Latvijas Izglītības un Zinātnes ministrijas pārstāvjiem;

· Interešu aizstāvības aktivitātes un mūsu biedru viedokļa pārstāvniecība sarunās ar valsts , savukārt valsts iestāžu svarīgākie jaunumi kosmosa industriju attīstības jomā ātri nonāks līdz mūsu biedriem;

· Vērtīgi kontakti un tīklošanās iespējas;

· Iespēja iesaistīties mūsu īstenotajos nacionālā un starptautiska mēroga projektos, tādējādi piesaistot papildu finansējumu un jaunus klientus Jūsu uzņēmuma darbībai;

· Atlaides un īpaši piedāvājumi mūsu rīkotajos semināros, apmācībās un citos pasākumos;

· Bezmaksas publicitāte mūsu informācijas kanālos un publikācijās – mājaslapā, sociālajos medijos, ziņu lapā un citur.

Biedru naudas apmērs:

Uzņēmuma apgrozījums EUR:

Biedra naudas apmērs ceturksnī EUR:

Iestāšanās maksa EUR:

Līdz 10 000 (Start-up)

10

10

10 000 - 25 000

15

15

25 001 - 50 000

25

25

50 001- 100 000

35

35

100 001- 250 000

50

50

250 001- 500 000

70

70

500 001 - 1 000 000

100

100

1 000 001 - 1 500 000

150

150

1 500 001 - 2 000 000

200

200

2 000 001 -2 700 000

270

270

2 700 001 - 3 500 000

320

320

3 500 001 - 5 000 000

350

350

5 000 001 - 7 000 000

400

400

7 000 0001 - 10 000 000

500

500

10 000 001 - 15 000 000

600

600

virs 15 000 001

720

720

Izglītības un zinātnes institūcijas

25

25

* Dibinātaji: 350 EUR dibināšanas = iestāšanās maksa

** Biedra nauda dibinātājiem: atbilstoši apgrozījumam ceturksnī

 Reģistrēties