LAIK biedri

ZINOO
 
 

 
   

  

Organizācijas, kas aktīvi iesaistās kosmosa nozares veidošanā Latvijā

 http://www.mikc.lv/Dalība PECS projektos

Dalība PECS projektos
 
Dalība PECS projektos
 Dalība PECS projektos       

Dalība PECS projektos
 https://www.lu.lv/ggi/

Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts

Dalība PECS projektos
https://www.lu.lv/par-mums/struktura/instituti/lu-fizikas-instituts/

Fizikas institūts 

Dalība PECS projektos

https://www.kurzemesdemocentrs.lv/lv/Dalība PECS projektos
https://www.baltsat.lv/Dalība PECS projektos
https://www.vatp.lv/Dalība PECS projektos