Par LAIK 

LAIK: Latvijas Kosmosa Industrijas Asociācija

Mērķis: Sekmēt Latvijas Kosmosa industrijas uzņēmumu attīstību, veicināt sadarbības saiknes Latvijas kosmosa industrijas uzņēmumu starpā un veicināt Latvijas sekmīgu iekļaušanu Eiropas Kosmosa Aģentūras (EKA) pilntiesīgo dalībvalstu sastāvā.

Dibināšanas gads: 2018

Biedru skaits: 5

Valde: Lev Lapkis

Padome: Diāna Lapkis, Nikolajs Adamovičs, Dainis Jakovels, Vladimirs Gostilo, Pauls Irbiņš 

Prezidents: Pauls Irbiņš

Kontakti

Biedrība "Latvijas Kosmosa Industrijas Asociācija"

Reģ.Nr. 40008274917

Juridiskā adrese: Maskavas iela 240 - 3, Rīga, LV-1063
Ofisa adrese: Doma laukums 2, Rīga, LV-1050 

info@latvija.space


Rekvizīti

Biedrība, Latvijas Kosmosa Industrijas Asociācija

Maskavas iela 240-3, Rīga, LV-1063

Reģ. nr.: 40008274917

BANK: AS “SEB Banka”

IBAN: LV72UNLA0055001074048

SWIFT: UNLALV2X

     

 .